Schoenen Vergoedingen 2024

Orthopedische schoenen, semi-orthopedische schoenen en voorlopige orthopedische schoenen vallen onder de basisverzekering. Hiervoor geldt naast het eigen risico ook een eigen bijdrage per paar: De overheid bepaalt de hoogte van deze eigen bijdrage.

In 2024 is deze Eigen Bijdrage (EB):

  • Jongeren tot 16 jaar: € 65,00
  • Vanaf 16 jaar en ouder: € 130,00

Naast de Eigen Bijdrage is er ook sprake van het Eigen Risico (ER). Ook dit is door de overheid bepaald en wordt jaarlijks vastgesteld.
In 2024 is het verplicht Eigen Risico voor iedereen van 18 jaar of ouder: € 385,- (NB: Daarnaast kan het zijn dat u zelf gekozen heeft voor een vrijwillig eigen risico).
Voor de vergoeding voor verbandschoenen is een wettelijk maximumbedrag afgesproken.  Overschrijdt u dit bedrag dan dient u het rersterend bedrag zelf bij te betalen aan de leverancier.

Meestal wordt de EB door de zorgverzekeraar met u afgerekend. in het geval dat dat niet zo is dan dient u de EB factuur bij de leverancier te voldoen. Bij Ortho-vision kunt u dit bedrag per PIN voldoen. Wij accepteren geen creditcards. Factuur op rekening alleen in overleg én na goedkeuring Directie.

Neem voor meer informatie over vergoedingen contact op met een van de Ortho-vision medewerkers. Wij helpen u graag verder.