Eigen bijdrage 2022!

De eigen bijdrage op orthopedische schoenen is in 2022: €124,- ( voor kinderen tot 16 jaar €62,-)

Het verplicht eigen risico op basiszorg (waar de schoenen en tek ook onder vallen) blijft €385.

Terug