Privacystatement

 

Privacy- en cookieverklaring  in het kader van de nieuwe GDPR/AVG 2018

namens:

 • Ortho-vision Holding BV
 • Ortho-vision Podotherapie BV
 • Ortho-vision Sports BV

hierna samen te noemen: “Ortho-vision

 

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Ortho-vision streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal zeer vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende Wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.
 In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens:

Bij het bezoeken van Ortho-vision websites of gebruiken van onze contactformulieren  laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandeling of dienstverlening. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gezondheidsgegevens.  Wij verwerken uitsluitend gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven; die wij zelf hebben gegenereerd of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te worden bewerkt of verwerkt uitsluitend in het kader van dienstverlening of behandeling.  
 

Afhankelijk van de dienstverlening of behandeling die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • N.A.W. (naam, adres , woonplaats)  gegevens;
 • Geboortedatum
 • BSN  (Burger Service Nummer)
 • E-mailadres(en);
 • Telefoonnummer(s)
 • IP-adres(sen)
 • (Medische) gegevens over uw gezondheid
 • Verzekeringsgegevens
 • Professionele zorgverlenersrelaties ( (huis)arts, fysiotherapeut, etc. )
 • Pasfoto (optie)
 • Bankrekeningnummer (optie)

Grondslag voor gegevensverwerking:

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten/patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking:

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

•             Het aanmaken van uw “klantenkaart” om u bij Ortho-vision in te schrijven;

•             Het bijhouden van uw  dossier;

•             Het inplannen van een afspraak;

•             Het uitvoeren van een behandeling/dienstverlening;

•             Het doen van een bestelling in de webshop;

•             Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;

•             Het versturen van een nieuwsbrief (optie);

•             Het verbeteren van onze dienstverlening;

•             Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:

In beginsel verstrekken wij geen gegevens aan derden op basis van  commercieel gewin en worden zij alleen gebruikt door onze eigen medewerkers (verwerkers). Wij verstrekken uw (hoognodige) persoonsgegevens alleen aan derde partijen (subverwerkers) indien dit rechtsreeks te maken heeft met uw behandeling of dienstverlening, én uitsluitend als er een Wettelijke grondslag is. Waar mogelijk anonimiseren wij uw gegevens en wordt er gebruik gemaakt van een klantcode.
 

Bewaartermijnen:

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan dat strikt noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een Wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.


Digitale opslag

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met deze data-opslag (verwerking) akkoord door uw zorg en/of dienstverlening door ons bedrijf  te laten uitvoeren.

• U kunt onderdelen van uw opgeslagen persoonsgegevens inzien. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.

• Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om deze gegevens aan te passen.

• U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit honoreren,  kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normaliter geautoriseerde gebruiker.

• U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

• U krijgt binnen 72 uur bericht van ons als er iets mis is gegaan in de privacy van  uw persoongegevens (datalek).

• Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

• Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen:

• De praktijk werkt volgens opgestelde richtlijnen betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

• Binnen de praktijk is een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

• Op het gebied van ICT nemen wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Website(s)
 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op uw device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 

•             analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen info@ortho-vision.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 088-4267600. Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

Ortho-vision

(o.v.v.: Privacy)

Postbus 1014

6160 BA Geleen

088-4267600

info@ortho-vision.nl