Nieuws

Over ons - Nieuws

04-06-2020 :: Wij bestaan vandaag 10 jaar !

Hoera ! We bestaan vandaag 10 jaar !
Op 4 juni 2010 vierden we de opening van onze 1e zaak, in Geleen.
Onder bloedhete omstandigheden genoten onze gasten van overheerlijke hapjes en drankjes. Het was een feest waarover nog lang werd nagesproken....

Graag willen wij iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om te zijn waar wij als bedrijf nu staan.
Wij bedanken ons personeel, onze klanten en niet te vergeten onze vaste partners.

Nogmaals hartelijk DANK!
 
Kenneth Hanzen en Aranka Oroszi
DGA's


 

25-05-2020 :: Spreekuren Drs. Emile P.F. Janssen, revalidatie-arts

Revalidatiearts Drs Emile P.F. Janssen houdt spreekuur op onze vestigingen te Geleen en  Brunssum.
Brunssum: Regulier spreekuur op dinsdag en donderdag van 09:00h-12:00h en van 13:00h-17:00h
Geleen: Schoentechnisch spreekuur op woensdagmiddag van 13:00h-17:00h

Drs. Emile P.F. Janssen voert zijn eigen NZA-geaccrediteerde solopraktijk: "Janssen Rehabilitation Medicine & Consultancy"
Drs. E.P.F. Janssen, revalidatie-arts: AGB-code:  03027340; Register BIG: 79032110911
Janssen Rehabilitation Medicin & Consultancy: AGB code praktijk: 22227620


Voor meer informatie kunt u trecht op : https://www.janssen-rehabilitation.nl of via e-mail naar: infojrmc@janssen-rehabilitation.nl
U kunt helaas niet rechtstreeks bij Ortho-vision een afspraak maken.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk het  contactformulier in te vullen op de nieuwe website van Drs. Emile Janssen waarmee u op een (wacht)lijst komt.
Drs. Emile Janssen zal zelf contact ( laten) openemen wanneer u op consult kunt komen.
U dient voor het consult een verwijzing te hebben van uw huisarts.

Ortho-vision heeft geen enkele inspraak in het bepalen van de volgorde op, en het verwerken van de huidige wachtlijst. Het heeft dan ook geen effect om hierover telefonisch contact met ons op te nemen. Gezien het feit dat er bij Drs. Emile Janssen  beperkte capaciteit is bij de verwerking van de wachtlijst moet u er rekening mee houden dat u enige tijd zult moeten wachten. Bij voorbaat excuses hiervoor. 

Bent u voorheen patiënt van Drs Emile P.F. Janssen geweest In het Orbis MC / Zuyderland of bij Ortius Roermond (Swalmen)?  Ook dan dient u een nieuwe verwijsbrief te hebben, met indien aanwezig ook de oude brieven / verslagen , verzonden aan uw huisarts. 
Ortho-vision & Emile Janssen, Samen Verder !
 

01-05-2020 :: Verruiming opening voor orthopedie & podotherapie!

Beste klanten,
Per 11 mei 2020 is er in overleg met het RIVM en het Ministerie van VWS een verruimde toegang tot de podotherapie tijdens de "Coronaperiode" van kracht. Dit betreft uitsluitend klanten uit groep A en in uitzonderlijke gevallen klanten uit groep B.

Wat is groep A?
Mensen uit groep A zijn "gezonde" mensen die niet vallen onder Groep D, C of B.  Klanten uit groep A zijn "gezonde"  COVID-19-vrije klanten die bijvoorbeeld nieuwe, of een herhalingspaar podotherapeutische zolen nodig hebben of andere vormen van 'reguliere zorg"

Wat is groep B?
Mensen uit groep B zijn gezonde mensen die echter een verhoogde kans hebben op complicaties mochten ze besmet raken met COVID-19.
Klanten uit groep B dienen altijd vooraf telefonisch overleg te hebben met de behandelend podotherapeut. Alleen in uitzonderlijke gevallen zoals mensen uit de "vitale broepen" kunnen dan podotherapeutisch behandeld worden om medisch noodzakelijke en/of spoed redenen; helaas niet voor reguliere zorg. 

Wat is groep C en D?
Mensen uit groep C zijn zelf COVID-19 positief getest of iemand uit het directe gezin is psitief getest op COVID-19 of heeft dit korter dan 2 weken gelden gehad.
Mensen uit groep D hebben zelf symptomen van COVID-19 , iemand uit het directe gezin heeft COVID-19 symptomen, Of de klant is bekend met ernstige lichamelijke klachten zoals DM, COPD, Hartfalen etc. etc. of heeft een verlaagde weerstand met een verhoogde kans op infectie.

Voor klanten uit groepen D en C is op dit moment alleen uiterste spoedzorg mogelijk ter voorkoming van ernstige complicaties. Neem altijd eerst telefonisch contact op! U wordt dan door de podotherpeut doorverwezen naar de huisarts of medich specialist!. 

Voor het meest actuele schema KLIK HIER
 

Bij het maken van een afspraak zal de sectretaresse u mogelijk meer vragen stellen dan voorheen. Dit betreft aanvullende vragen over uw gezondheid. De huidige situatie maakt het noodzakelijk dat wij aan de hand van deze aanvullende vragen een zo accuraat mogelijke inschatting maken of wij u mogen behandelen. Deze inschatting wordt ook schriftelijk vastgelegd in uw (digitaal) dossier. 

Uiteraard staan wij borg voor het zo "Corona-proof" mogelijk handelen. Hiermee beschermen wij u en ons zelf zo goed als mogelijk. Op iedere vestiging is een instructie te lezen waar u zich aan moet houden bij betreden van onze zaak. Wij vragen u dit aandachtig te lezen en deze instructies ook op te volgen. Dank voor uw begrip hiervoor !
 

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om ons te bellen op ons algemeen nummer: 088-4267600
 

16-04-2020 :: Denise geslaagd als Diabetes podotherapeut!

Op 16 april jl is onze podotherapeute Denise Meijs "cum laude" geslaagd voor haar 2-jarige post-bachelor studie Diabetespodotherapie. aan de Fontys Paramedische Hogeschool! Zij mag zich nu met recht trots "Diabetespodotherapeut" noemen. Van harte gefeliciteerd Denise namens al je collega's bij Ortho-vision!!! Samen Verder!

17-10-2019 :: Eigen Bijdrage 2020 bekend!

Geachte klant.,
Onder verwijzing van art. 2.33, lid 3 van de Regeling Zorgverzekering is de eigen bijdrage voor orthopedische en allergeenvrije schoenen vanaf 01-01-2020 vastgesteld op:
  • € 127,00 per paar, indien de verzekerde 16 jaar of ouder is;
  • € 63,50 per paar, indien de verzekerde jonger is dan 16 jaar.
Directie Ortho-vision Holding BV

03-07-2019 :: Joost van Doremaele GESLAAGD als Podotherapeut!

Hiep Hiep Hoeraaaaa !
Onze voormalig 4e-jaars stagiair en huidig zolenlabmedewerker Joost van Doremaele is geslaagd voor zijn Bachelor opleiding Mens & Techniek aan de Fontys Hogeschool Eindhoven, uitstroomrichting  Podotherapie. 
Van harte gefeliciteerd Joost ! Je bent podotherapeut!!!

07-12-2018 :: NO-SHOW tarief per 1 januari 2019 van kracht!

 

Geleen , 1 december  2018


Geachte klant,

 

Zoals u wellicht gehoord heeft staan de tarieven in de gezondheidszorg steeds meer onder druk. Dat is ook bij ons, Ortho-vision, niet anders.  Om u in de toekomst adequate en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren moeten wij steeds beter op onze kosten letten.

Voor ons als zorgverlener is beschikbare (spreekuur)tijd de grootste kostenpost. Bij Ortho-vision werken uitstekende, hoogopgeleide zorgverleners die met veel ziel en zaligheid zorgdragen voor uw product en/of behandeling.
Het inplannen van cliënten bij onze zorgverleners is een hele uitdaging. Wij plannen, afhankelijk van de afspraaksoort en binnen de beschikbare tijd voor iedereen de juiste hoeveelheid (spreekuur)tijd in.


Helaas merkten wij afgelopen jaar dat er steeds meer cliënten niet op de gemaakte spreekuurafspraak verschijnen. Dit (te) vaak zonder enige afmelding en/of goede reden.
Dat is naast zeer onwenselijk en kostbaar, ook zeer vervelend voor andere klanten die hierdoor langer moeten wachten op een plekje op de agenda.

Daarom hebben wij helaas moeten besluiten om per 1 januari 2019 strenger om te gaan met cliënten die niet op de gemaakte afspraak komen zonder afmelding. Dit gaan wij doen door een standaard “No Show” tarief in rekening te brengen van € 35,- exclusief aanvullende administratie- en/of incassokosten van minimaal € 12,50. Het totaalbedrag van minimaal € 47,50 zal rechtsreeks op u verhaald worden en komt uiteraard niet in aanmerking voorvergoeding bij uw zorgverzekeraar.

Het No-showtarief was er in principe al langer maar werd uit coulance nooit toegepast. Helaas zijn we genoodzaakt dit per 1 januari 2019 consequent toe te passen bij het niet verschijnen op een afspraak zonder geldige afmelding; bij voorkeur minimaal 24 uur van te voren.

Het toepassen van het No-showtarief is uitsluitend ter beoordeling van de zorgverlener in samenspraak met de directie. Indien u klant bent bij Ortho-vision gaat u automatisch akkoord met deze maatregel.

Wij hopen op uw begrip en uw medewerking.

 

Namens Team Ortho-vision,

 

Kenneth Hanzen
Directeur

07-12-2018 :: Openingstijden gedurende de kerstperiode!


Gedurende de Kerstperiode zijn onze vestigingen als volgt geopend / gesloten:


Donderdag 20 december: 08:30h - 16:30h

Vrijdag 21 december: 08:30h - 17:00h
Maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari : Gesloten* !
* wij blijven voor spoedzaken bereikbaar via telefoon 088-4267600 (spreek een bericht in) of via e-mail: info@ortho-vision.nl
 
Team Ortho-vision wenst u een zalig kerstfeest en een gelukkig, voorspoedig en gezond 2019!

14-11-2018 :: Wereld Diabetes Dag! 14 november

Vandaag is Wereld Diabetes Dag!

Steeds meer mensen krijgen te maken met diabetes. Wij zien in onze praktijken veel diabeten met voet-, vaat- en zenuwproblemen. Weten wat diabetes voor invloed kan hebben op uw voeten? Klik dan op de LINK (BRON: DVN.NL)
Wij bieden verschillende diensten en producten voor diabeten. Kijk op onze website voor meer informatie of maak een afspraak met een van onze orthopedisch adviseurs of onze podotherapeuten via 088-4267600

07-11-2018 :: Eigen Bijdrage 2019 bekend!

Het verplicht eigen risico (ER) was al bekend en blijft in 2019 staan op € 385,-
Nu is ook de eigen bijdrage (EB)  2019 bekend op orthopedische schoenen; deze zijn voor: 
  • Kinderen tot 16 jaar : € 65,50
  • Volwassenen vanaf 16 jaar : € 131,-
Zie voor uitleg Eigen Risico en Eigen Bijdrage deze LINK van de Rijksoverheid.

18-09-2018 :: Nieuwe medewerkster Loes Harmsen!

Vandaag is de eerste werkdag van onze nieuwe administratief medewerkster Loes Harmsen. 
Welkom Loes!

13-09-2018 :: Lianne Huijsmans Cum Laude geslaagd!

Wij wisten het natuurlijk al een tijdje maar gisteren heeft onze orthopedisch schoentechnologe Lianne Huijsmans haar diploma officieel in ontvangst mogen nemen.
Lianne slaagde cum laude voor haar Bachelor of orthopaedics in de richting Schoentechniek voor Sport en Revalidatie.
U zult haar in Geleen steeds meer en meer in de spreekkamer tegen komen!
Lianne, nogmaals van harte gefeliciteerd!

17-08-2018 :: Wij zijn opnieuw SEMH gecertificeerd!

Begin Augustus zijn wij door de Centrum voor certificering / SEMH gecontroleerd op onze kwaliteitsindicatoren. De auditor heeft na grondige inspectie positief advies afgegeven aan de comissie voor hercertificering! Dat betekent dat wij voor de periode tot 5 november 2019 voldoen aan alle eisen. Dit voor zowel de TEK als de OSB.
Ortho-vision en Ortho-vision podotherapie voldoen daarmee aan de laatste eisen en u als klant bent verzekerd van kwalitatief goede zorg!

 

19-12-2017 :: Uitleg zorgverzekering, Eigen Risco en Eigen Bijdrage!

Hoe zat  het ook alweer? Wat is ook alweer Eigen Risico en wat is Eigen bijdrage?
Klik op de Link voor een duidelijke uitleg hierover
 

14-12-2017 :: DM Voetzorg: regels en vergoedingen in 2018

Beste Lezer,
 
klik op de LINK voor meer informatie (Bron: Diabetes vereniging Nederland)

28-11-2017 :: Eigen bijdrage 2018

De Wettelijke Eigen Bijdrage (EB) voor 2018 is bekend: Op (semi)orthopedisch schoeisel en VLOS is het:
<16 jaar is de EB: € 69,00
>16 jaar is de EB € 138,00
Het Wettelijk verplicht Eigen Risico (ER) is en blijft € 385,00, ook is er een aanvullend Vrijwillig Eigen Risico waarvoor gekozen kan worden. Mocht u hiervoor gekozen hebben dan wordt dit ook als eerste aangesproken na het ER
Onder het ER vallen alle schoentechnische voorzieningen, verbandschoenen, Therapeutisch Elastische Kousen en Orthopedische instrumenten.
Op Kousen en Instrumenten is geen EB van kracht.
Steunzolen en Podotherapie vallen bijna altijd onder de aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg uw (nieuwe) polisvoorwaarden voor de juiste informatie.

Bij vragen kunt u ons secretariaat bellen voor meer uitleg. 088-4267600

 
De Directie.

21-02-2017 :: Nieuwe podotherapeut Sandra Aerts!

 


Sandra is geen onbekende in zowel  de branche als de regio. 15 jaar lang had zij haar eigen podotherapiepraktijk in de wijk Heerlerbaan te Heerlen. Na de verkoop van haar praktijk werkte zij in de regio Brabant als (kinder)podotherapeut en later vooral als kwaliteitsmanager. Ook is zij nauw betrokken bij het vormgeven van opleidingen en specialisaties i.s.m. de branchevereniging NVvP en het opleidingsinstituut Fontys Paramedische School te EIndhoven.
Sandra zal binnen Ortho-vision een gecombineerd takenpakket gaan uitvoeren. Enerzijds zal zij als podotherapeut gaan werken en anderzijds als kwaliteitsmanager onze praktijk gaan begeleiden naar een hogere standaard. Het eerste doel is het verkrijgen van het Praktijkkeurmerk voor onze 3 vestigingen.
Het Praktijkkeurmerk is sinds  2016 ingevoerd. Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.
Sandra zal komende tijd vooral gaan ondersteunen op het gebied van de diabetische voetzorg en parallel de kinderpodotherapie gaan opzetten; Dit naast haar werk als kwaliteitsmanager
 

Wij wensen Sandra veel succes en plezier met haar nieuwe job bij Ortho-vision!

16-01-2017 :: VLOG Jayden Koet!

Onze orthopedisch technoloog en kinder(voeten)specialist Attila Oroszi is te zien in een recente VLOG van Jayden Koet.
Jayden wil zijn volgers laten zien wat wij voor hem betekenen!
 

01-06-2016 :: Prijzen EXO-L verhoogd

Beste relatie van EXO-L,
Enkele jaren geleden is EXO-L van start gegaan met de productie en verkoop van onze 
enkelbanden die tegen een introductieprijs van € 199,= zijn gelanceerd.
De EXO-L Enkelband heeft zichzelf inmiddels meer dan bewezen voor meer dan 1500 
gebruikers.
 

Het bedrijf is door dit succes uitgebreid welke zich in de komende periode zal voortzetten. Om de 
service die nodig is te blijven garanderen en de naamsbekendheid te vergroten is een 
prijsverhoging onvermijdelijk. Om deze reden wordt de prijs van de EXO-L Enkelband per 1 juni 2016
as verhoogd naar € 295,= voor 1 exemplaar en € 495,= voor 2 exemplaren inclusief 
schoenaanpassing.
Aanmelden kan via: www.verzwiknooit.nl/ortho-vision-sports

01-01-2016 :: Fysiotherapie Eijgelshoven, nieuwe fysiopartner!

04-11-2015 :: Nieuw bij Ortho-vision: Tessa dela Haije!

Met een beetje geluk ziet u een nieuw gezicht bij Ortho-vision. Het is Tessa de la Haije, bewegingswetenschapper. Tessa is afgestudeerd bewegingwetenschapper en expert op het gebied van loopanalysen en beweegpatronen. Zij heeft met haar onderzoek aan de Universiteit Maastricht meegeholpen om spiermodellen te maken die de uitkomst van operaties en revalidatie te voorspellen.
Tessa loopt vrijwillig stage en gaat zich verdiepen in gangbeeldanalyse met het SIMI 3D aktisys systeem en de digitale drukmeting met RS-Scan. Daarnaast zal zij taken van onze sportarts dr. Milou Beelen overnemen in ons perfromance lab. Hier gaat zij inspanningstesten afnemen.
Naast de voorliefde voor bewegingswetenschap is Tessa fervent voetballer!
 
Tessa de la Hajie