Overname afdeling podotherapie per 1-9-2021 door rondom

Algemene bekendmaking:

Geleen augustus 2021,

Geachte lezer,

Hierbij delen wij u mede dat per 1 september 2021, het klantenbestand van Ortho-vision Podotherapie BV zal worden overgenomen door RondOm Podotherapeuten.

Zoals u mogelijk ervaren of gehoord heeft kampten wij de afgelopen tijd helaas met een aantal personeelswisselingen én langdurige ziekteperioden. Hierdoor is het leveren van continuïteit in onze podotherapeutische (voet)zorg op een niveau zoals wij dat voor ogen hebben, lastig gebleken. Onze excuses hiervoor.
Omdat wij op korte termijn geen mogelijkheden zagen dit probleem zelfstandig op te lossen, hebben wij contact gezocht met partijen om ons te helpen. Dit heeft onverwacht snel geresulteerd in een overname van onze patiënten per 1 september 2021.
In de vakantieperiode (6 t/m 31 augustus) zal er al waarneming vanuit RondOm Podotherapeuten geregeld worden zodat ook dan podotherapeutische (voet)zorg gewaarborgd blijft.

RondOm Podotherapeuten is ontstaan in 2003 en is inmiddels een stabiele organisatie met een grote dekking. Wij hebben voor hen gekozen vanwege hun zorginhoudelijke visie en kwaliteit. Hierdoor blijft de kwaliteit en continuïteit van podotherapeutische (voet)zorg aan “onze” klanten voor de toekomst gewaarborgd.
RondOm Podotherapeuten blijft de komende jaren op onze 3 locaties: Geleen, Landgraaf en Brunssum podotherapeutische (voet)zorg leveren zoals u dat gewend bent. Zij blijven met ons samenwerken op de manier zoals ook wij de podotherapeutische (voet)zorg aan u oorspronkelijk voor ogen hadden.

Voor de klanten van Ortho-vision t.b.v. orthopedische schoenen, steunkousen, orthopedische steunzolen en confectie braces etc. etc. verandert er overigens NIKS !! Dus klanten van Lianne, Aranka, Tessa, Attila en Kenneth blijven gewoon bij Ortho-vision ( Holding BV ) 

Voor wat betreft de medisch noodzakelijke voetzorg bij diabeten het volgende:
Uw voetzorg blijft gewoon gewaarborgd. Mogelijk ziet u wel nieuwe gezichten maar dat vast snel wennen. T/m het 3e kwartaal (t/m september 2021) kan uw pedicure gewoon bij ons declareren. Vanaf het 4e kwartaal moet dat bij RondOM Podotherapeuten. Hiervoor moeten wij uw gegevens doorgeven aan RondOM Podotherapeuten. Indien u dat niet wenst laat het ons tijdig weten.

Voor de overige producten en diensten:
Na 1 september neemt RondOm Podotherapeuten alle rechten en plichten aangaande producten en dienstverlening uit de periode Ortho-vision Podotherapie BV over. Daar waar onduidelijkheid zou kunnen ontstaan kan RondOM Podotherapeuten altijd op ons terugvallen zodat u goed geholpen blijft/wordt.

Wij willen u, namens heel team Ortho-vision podotherapie BV, hartelijk bedanken voor uw klandizie in de afgelopen jaren en wensen u veel gezondheid en voorspoed!
Wij begrijpen dat u mogelijk nog vragen heeft. Stel deze gerust!
U kunt ons benaderen via het algemeen telefoonnummer: 088-4267600, via e-mail: info@ortho-vision.nl

met hartelijke groet,

 

Namens de directie,
Kenneth Hanzen

 

 

Contact leggen met RondOm Podotherapeuten ?:
088-1180500
info@rondompodotherapeuten.nl
www.rondompodotherapeuten.nl

Terug