Spreekuur drs. emile p.f. janssen, revalidatie-arts

Drs Emile P.F. Janssen houdt spreekuur op donderdag in onze vestiging Brunssum. Naast zijn werkzaamheden voor revalidatiecentrum "Libra" in Eindhoven, waar hij uitlsuitend patiënten ziet met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), voert Drs. Emile Janssen sinds kort ook zijn eigen NZA-geaccrediteerde solopraktijk: "Janssen Rehabilitation Medicine & Consultancy"
Door de grote aanloop kunt u helaas niet rechtstreeks een afspraak maken. Wij verzoeken u daarom vriendelijk het  contactformulier in te vullen waarmee u op een (wacht)lijst komt. Drs. Emile Janssen zal zelf bepalen wanneer u op consult kunt komen. Wij kunnen u helaas net telefonisch te woord staan gezien de grote drukte in aanvragen. U dient voor het consult een verwijzing te hebben van uw huisarts.

Drs. E.P.F. Janssen, revalidatie-arts: AGB-code:  03027340
Janssen Rehabilitation Medicin & Consultancy: AGB code praktijk: 22227620

Actuele wachtlijst: (update 1 oktober  2019) : Door de aanhoudende toestroom van patiënten is er inmiddels een wachtlijst van 24 maanden onstaan. Daarbij is er in de maanden oktober en 1e 2 weken van november i.v.m. verplichte bij-/nascholing GEEN spreekuur. 

Ortho-vision heeft geen enkele inspraak in het bepalen van de volgorde op, en het verwerken van de huidige wachtlijst. Het heeft dan ook geen effect om hierover telefonisch contact met ons op te nemen. Gezien het feit dat er bij Drs. Emile Janssen  beperkte capaciteit is bij de verwerking van de wachtlijst moet u er rekening mee houden dat u enkele maanden tot op dit moment zelfs meer dan een jaar  moet wachten. Door herhalingsconsulten van inmiddels bestaande patiënten is de agenda voor 2 jaar gevuld.
Bij voorbaat excuses hiervoor. 

Bent u voorheen patiënt van Drs Emile Janssen geweest In Orbis MC (Zuyderland) of Ortius Roermond (Swalmen)?  Ook dan dient u een verwijsbrief te hebben, met indien aanwezig de oude verslagen , verzonden aan uw huisarts. 

Ortho-vision & Emile Janssen, Samen Verder !

 

Terug