Gecontracteerde pedicures voor preventieve voetzorg DM 2020

Hier vind u  het meest recent overzicht van de pedicures die een contract hebben met Ortho-vision Podotherapie. Indien u diabetes mellitus heeft en "zorgprofiel" 2,3 of 4 dan kunt u, na bezoek aan een van onze podotherapeuten, preventieve voetzorg (gedeeltelijk) vergoedt krijgen via een van deze pedicures:

Stappenplan:

  1. Uw hoofdbehandelaar, de huisarts (praktijkondersteuner DM) of internist (diabetes verpleegkundige), bepaalt de zogenaamde "Simm's classificatie";
  2. Een podotherapeut naar uw keuze bepaalt het zogenaamde "Zorgprofiel" (0.1,2,3,4)
  3. Zorgprofielen  0 en 1 kennen geen medische vergoeding vanuit de basiszorg en gaat verder via de pedicure (Medisch Pedicure of pedicure DV aantekening);
  4. Zorgprofielen 2,3,4  kennen een medische vergoeding uit de basiszorg. Deze is afhankelijk van uw zorgprofiel. Het behandelplan wordt op basis van een jaarverwachting ingeschat door de podotherapeut van uw keuze. Daarna kan deze, samen met een gecontracteerde pedicure, de voetbehandelingen uitvoeren volgens een door de podotherapeut bepaalde frequentie. Voor dit medisch gedeelte is geld beschikbaar. Voor het cosmetisch gedeelte kan de pedicure u een apart deel in rekening brengen.
    De medische voetzorg wordt per kalenderkwartaal gefactureerd aan uw zorgverzekeraar. Als deze zorg geleverd wordt via de zorgverzekeraar dan is ook op de preventieve voetzorg het verplicht eigen risico van € 385 van toepassing. Als uw via de internist behandeld wordt dan heeft u (bijna) altijd hier mee te maken en kunt u niet vallen onder de zogenaamde "ketenzorg" (huisartsenzorg).
    Mocht de zorg wel geleverd worden via de zogenaamde "ketenzorg" (huisartsenzorg) dan is er geen verplicht eigen risico van toepassing. Uw huisarts of praktijkondersteuner dient u hiervoor aan te melden via het huisartsen softwarepakket "VIP lIve" ; dit is bekend is bij uw huisarts.

Voorbeeld:
U heeft Simm's 2 zorgprofiel 2. U krijgt dan 1x screening door podotherapeut per kalenderjaar, 1x voetcontrole per kalenderjaar en 6 preventieve medische voetbehandelingen per kalenderjaar. Voor de voetbehandeling krijgt uw (door ons gecontracteerde) pedicure  €23,50 buiten de keten en €23,50 binnen de ketenzorg voor het medisch gedeelte. Stel de pedicure telt normaal € 32,50 voor een totale voetbehandeling, dan mag zij het resterende "cosmetische" (= niet medisch noodzakelijke) deel bij u apart in rekening brengen. In dit geval bij € 23,50 is dat € 9,00. U kunt er in overleg met uw pedicure ook voor kiezen om alleen het medisch noodzakelijek deel te laten doen. Maak hier vooraf afspraken over met uw (medisch) pedicure! Soms kunt u die zorg (gedeeltelijk) vergoedt krijgen uit een aanvullende verzekering. raadpleeg hiervor uw zorgverzekering.

Sommige verzekeraars (zoals VGZ) vinden het billijk een extra vergoeding te vragen voor pedicurebezoek aan huis. Dit tarief ligt tussen de € 5,00 en € 10,00 voor pedicures en € 20,00 voor podotherapeuten. Sommige pedicures en podotherapeuten doen dit alleen nog maar op medische of sociale indicatie, en mits voorgeschreven door de huisarts. Het is aan de individuele pedicure of podotherapeut om huisbezoeken te doen en dit ook daadwerkelijk in rekening te brengen. Informeer vooraf over de tarieven en mogelijkheden voor eventueel huisbezoek!!
 

Mocht u vragen hebben over deze ingewikkelde materie, dan bel ons gerust! Tel: 088-426 76 00 kies optie 2