Gecontracteerde pedicures voor preventieve voetzorg DM 2021

 

Klik HIER voor het meest recent overzicht van de pedicures die een contract hebben met Ortho-vision Podotherapie. Indien u diabetes mellitus heeft en "zorgprofiel" 2,3 of 4 dan kunt u, na bezoek aan een van onze podotherapeuten, preventieve medisch noodzakelijke voetzorg vergoed krijgen via een van deze bij ons aangesloten pedicures:

Stappenplan:

  1. Uw hoofdbehandelaar, de huisarts (praktijkondersteuner DM) of internist (diabetes verpleegkundige), bepaalt de zogenaamde "Sim's classificatie";
  2. Een podotherapeut naar uw keuze bepaalt het zogenaamde "Zorgprofiel" (0.1,2,3,4)
  3. Zorgprofielen  0 en 1 kennen geen medische vergoeding vanuit de basiszorg en gaat verder via de pedicure (Medisch Pedicure of pedicure DV aantekening);
  4. Zorgprofielen 2,3,4  kennen een medische vergoeding uit de basiszorg. Deze is afhankelijk van uw zorgprofiel. Het behandelplan wordt op basis van een jaarverwachting ingeschat door de podotherapeut van uw keuze. Daarna kan deze, samen met een gecontracteerde pedicure, de voetbehandelingen uitvoeren volgens een door de podotherapeut bepaalde frequentie. Voor dit medisch gedeelte is geld beschikbaar. Voor het cosmetisch gedeelte kan de pedicure u een apart deel in rekening brengen.
    De medische voetzorg wordt per kalenderkwartaal gefactureerd aan uw zorgverzekeraar. Als deze zorg geleverd wordt via de zorgverzekeraar dan is ook op de preventieve voetzorg het verplicht eigen risico van € 385 van toepassing. Als uw via de internist behandeld wordt dan heeft u (bijna) altijd hier mee te maken en kunt u niet vallen onder de zogenaamde "ketenzorg" (huisartsenzorg).
    Uw huisarts of praktijkondersteuner dient u aan te melden via het huisartsen softwarepakket "VIP" ; dit is bekend is bij uw huisarts / praktijkondersteuner.


Voorbeeld:
U heeft Sim's 2 zorgprofiel 2. U krijgt dan 1x screening door podotherapeut per kalenderjaar, 1x voetcontrole per kalenderjaar en 6 preventieve medische voetbehandelingen per kalenderjaar. Voor de voetbehandeling krijgt uw (door ons gecontracteerde) pedicure  €27,00 voor het medisch gedeelte. Stel de pedicure telt normaal € 35,00 voor een totale voetbehandeling, dan mag zij het resterende "cosmetische" (= niet medisch noodzakelijke) deel bij u apart in rekening brengen. In dit geval bij € 27,00 is dat € 8,00. U kunt er in overleg met uw pedicure ook voor kiezen om alleen het medisch noodzakelijk deel te laten doen. Maak hier vooraf duidelijke afspraken over met uw (medisch) pedicure! Soms kunt u die zorg (gedeeltelijk) vergoedt krijgen uit een aanvullende verzekering. raadpleeg hiervor uw zorgverzekering.


Zorgverzekeraars vinden het billijk een extra vergoeding te vragen voor behandeling aan huis. Dit tarief ligt tussen de €7,00 /€ 10,00 voor pedicures en  rond €20,00 voor podotherapeuten. De vergoeding voor behandeling aan huis is alleen op medische indicatie, én mits voorgeschreven door de huisarts, internist, physician assistant of verpleegkundig specialist. Het is aan de individuele pedicure of podotherapeut om huisbezoeken te doen en dit ook daadwerkelijk in rekening te brengen. Informeer vooraf over de tarieven en mogelijkheden voor eventueel huisbezoek!!
 

Mocht u vragen hebben over deze ingewikkelde materie, dan bel ons gerust! Tel: 088-426 76 00 kies optie 2