Ortho Vision

Over Podotherapie:

De podotherapeut:
Een podotherapeut is een gespecialiseerde HBO-geschoolde paramedicus  in het onderzoeken, behandelen of preventief voorkomen van klachten die ontstaan ten gevolge van een afwijkende voet- of enkelstand of een verkeerd looppatroon.

De sportpodotherapeut;
De sportpodotherapeut is de specialist in het voorkomen, herkennen en behandelen van klachten bij sporters van elk niveau. Het doel is hierbij om de kwaliteit van het sporten en de sportprestatie te verbeteren. Bij het onderzoek en de (preventieve) behandeling richt de sportpodotherapeut zich op het in stand houden en herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid. Een verstoorde balans kan vaak invloed hebben op het ontstaan of de instandhouding van sportblessures.

De diabetespodotherapeut;
De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet, en is de spil in het netwerk met andere zorgverleners. Diabetespodotherapeuten behandelen patiënten met diabetes mellitus die klachten hebben van de onderste extremiteit of een verhoogd risico hebben op voetproblemen ten gevolge van diabetes. Ook geven zij preventief advies aangaande complicaties, die veelal in een later stadium van de ziekte optreden. Met name de complexe voetzorg en wondbehandeling vallen onder de expertise van de diabetespodotherapeut. De diabetespodotherapeut moet de lacune tussen de ′reguliere′ podotherapeut en podotherapie voor complexe diabetische voetzorg overbruggen.

Kwaliteit:
Onze pratijken zijn sinds 2018 gecertificeerd met het "praktijkkeurmerk podotherapie"

Onze podotherapeuten zijn aangelsoten bij de Nederlandse vereniging van podotherapeuten: NVvP , diabetespodotherapeuten NVvDP  en sportpodotherapeuten NVvSP, en geregistreerd volgens de Wet BIG In deze wet wordt beschreven wat een paramedicus wel en niet mag doen. Ook is de paramedicus verplicht om geregristreerd te zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en dienen zich iedere 5 jaar te herregistreren. Herregistratie is alleen mogelijk als de paramedicus voldoende werkervaring heeft en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd.

Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP):
U kunt op eigen initiatief een afspraak maken met een podotherapeut. U heeft in eerste instantie geen verwijsbrief van uw (huis)arts of medisch specialist nodig om voor deze zorg in aanmerking te komen. Uw podotherapeut moet dan werken volgens een vast protocol.

Wat neemt u mee bij een eerste bezoek:

  • geldig identiteitsbewijs
  • geldige zorgverzekeringspas
  • (sport)schoenen die u veel draagt
  • eventuele verwijsbrief huisarts of medisch specialist mocht u die hebben

Informatiefolders: