Vergoedingen 2018

Om voor een eventuele vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, orthopedisch chirurg, revalidatiearts, neuroloog, reumatoloog of geriater. Bij uw verwijzing ontvangt u een machtigingsaanvraag voor uw orthese. Neem uw machtigingsaanvraag mee naar uw afspraak met Ortho-vision. Wij verzorgen uw aanvraag en de eventuele financiële afhandeling bij uw zorgverzekeraar. Meestal vallen  "niet verstevigde"  braces en bandages buiten de vergoeding van uw zorgverzekeraar. U dient deze bij afleveren dan zelf te betalen. Dit kan per pin of contant; niet op rekening. De hoogte van eventueel vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Preventieve orthesen (hulpmiddelen die zijn bedoeld om klachten vooraf te voorkomen) komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Dit geldt ook voor orthesen die alleen worden gebruikt tijdens het sporten! *

* Afhankelijk van uw zorgverzekeraar, polis en pakketkeuze kan hier een uitzondering op gemaakt worden.