Podotherapie vergoedingen 2018

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en geen verwijzingen van uw (huis)arts meer nodig is. Sommige verzekeraars hebben een totaalbedrag voor voetzorg opgenomen, waar vanuit ook andere voerzorgverleners zoals de pedicure vergoed worden. Dit kan wel eens nadelig zijn voor de hoogte van de individuele vergoedingen wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent. Let hier op om verrassingen te voorkomen.

Bent u diabeet? dan komt u mogelijk in aanmerking om de diabetische voetzorg vergoedt te krijgen vanuit de regeling "Preventieve voetzorg diabetes". Vraag onze podotherapeuten uw paktijkondersteuner DM of uw huisarts voor meer informatie. Afhankelijk van regionale afspraken tussen huisartsengroepen en zorgverzekeraars kan deze voetzorg wel of niet onder het eigen risico vallen.
 

Vergoeding per verzekeraar:
Klik HIER hoeveel u vergoed krijgt via uw zorgverzekeraar.

Diabetes voetzorg
Podotherapeutische voetzorg bij de diabetische voet is onderdeel van de basisverzekering wanneer er een verhoogd risico (simm 1) of hoog tot zeer hoog risico (simm 2/3) aanwezig is op het ontstaan van wonden. Wanneer deze zorg wordt geleverd als zijnde ketenzorg (uw huisarts heeft dan samen met diverse andere zorgverleners afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt) is er geen sprake van een eigen risico. Wanneer u onder behandeling bent van een specialist, of uw huisarts heeft geen afspraken gemaakt, heeft u ook recht op voetzorg vanuit de basisverzekering maar is het eigen risico wel van toepassing.

Ortho-vision Podotherapie is ketenzorgpartner* van:

Meditta Huisartsen regio Sittard-Geleen, Roermond, Weert

HOZL Huisartsen regio Oostelijk Zuid-Limburg (*indien de HOZL ketenzorgafspraken geregeld heeft met CZ)

ZIO Huisartsen regio Heuvelland en regio Maastricht


Ortho-vision podotherapie is partner van Netwerk Diabetische Voet Parkstad ( DVP)

Ortho-vision_Netwerk Diabetische voet Parkstad